Projects

The work of  Aris de Bakker consists mainly of short-term projects. These projects are essentially about the transience of life. The materials, which he uses thereto, are usually temporary, such as ice with fire. Other materials are paraffin, sugar, salt, fruit and flowers, but also plastics, sand, gravel and shells. He enters his projects are great, buildings or gardens, which are as tight as possible and strictly be implemented. Then melt, burn or change these forms, buildings or gardens in a relatively short time, depending on the material that he used to. Display of the process of change or disappearance is an important part of his job.
Het werk van de Haagse beeldend kunstenaar Aris de Bakker bestaat voornamelijk uit kortstondige projecten. Deze projecten gaan in essentie over het vergankelijke leven. De materialen, die hij daarbij gebruikt, zijn meestal tijdelijk, zoals ijs in combinatie met vuur. Andere materialen zijn paraffine, suiker, zout, vruchtensappen en bloemen, maar ook plastics, zand, schelpen en grind. Hij maakt voor zijn projecten grote vormen, bouwsels of tuinen, welke zo strak en streng mogelijk uitgevoerd moeten worden. Vervolgens smelten, verbranden of veranderen deze vormen, bouwsels of tuinen in een betrekkelijk korte tijd, afhankelijk van het materiaal, dat hij er bij gebruikt. Het laten zien van het proces van verandering of verdwijning is een belangrijk onderdeel van zijn werk.