Salt drawings

The salt drawings are made on galvanized steel plates. The salt crystallizes and bites down into the underlying steel plate. The salt drawings contain various decorative patterns of salt. The designs are derived from several sources from both present and past. The moisture enriches the work with color and an interesting structure.

De  zouttekeningen worden op gegalvaniseerde ijzerplaten gemaakt. Er wordt een dunne, hechtende deklaag op de plaat aangebracht, waarop Aris de patronen aanbrengt. Het zout trekt vocht aan, kristalliseert en bijt zich vast in de onderliggende ijzerplaat. Het vocht verrijkt het werk met kleur en een interessante structuur. De zouttekeningen bevatten uiteenlopende decoratieve patronen. De motieven hiervoor ontleent Aris aan diverse bronnen uit zowel heden als verleden, zoals formele tuinen uit de late Renaissance en vroege Barok, vloerlabyrinten uit Franse kathedralen, Arabische teksten uit de middeleeuwen en hedendaagse patroon reeksen. Door de motieven ademen zijn zouttekeningen een sfeer van maakbaarheid uit, welke door het proces van kristallisatie en roest wordt aangetast. Daarmee creëert Aris in zijn werk een voortdurende spanning tussen de maakbaarheid en vergankelijkheid van het alledaagse leven.

Friese Landschap Pulchri 4.500

Installation Frisian Landscape – 2015  –  Pulchri Studio, The Hague

Ginnum - zouttek overzicht h 500

Friese Landschap 2014

Kerk te Ginnum, Friesland

Als je het Friese landschap van boven bekijkt, bijvoorbeeld via Google Maps, zie je diverse patronen van de landschapsinrichting en verkaveling. Een organisch gegroeide structuur met terpen en dijken. De schoonheid van dit landschap is het onderwerp van de tijdelijke tekening van zout op de vloer van het kerkje van Ginnum.

Ginnum - zouttek overzicht i 500

Ginnum - voorwerk5. 1000  Atelier 2014

Harm Edens op bezoek in mijn atelier.           Momentopname 1 (22-1-2012 21-51)

 Het programma 10 x beter heeft opnames in mijn atelier gemaakt van mijn zouttekeningen voor de aflevering zout met Harm Edens als presentator. De opnames van mijn werk vormen maar een klein onderdeel van het programma (enkele minuten), maar geven hopelijk wel een leuke indruk van mijn werk.

Zie video: Harm Edens op bezoek

Just Before….  cityplans (2013)

Cities, just before, Rotterdam 500 Rotterdam

Cities-just-before-Tokyo-500 Tokyo

Cities, just before, Berlijn 500 Berlijn

Taal en Teken, Open Stal, Olderberkoop, Friesland 2013

Taal en Teken. 500

Aris de Bakker, Twee structuren, 2011, 500

Structures, 2012

Gasunie Tiza 500

Tentoonstelling Gasunie (2009)

Salt drawing

 

Zonne-tuin, 2007 500

Oudere zouttekeningen:

waternoodsramp 500

Waternoodsramp (2003)

renaissance tuin (oudste) 500

Renaissancetuin, 1994